Sensacje Nauki 2

Na wakacje do Raju... Bóg, Kosmici, Fizyka, Religie...

No i wszystko będzie jasne...

Zostało nam jeszcze tylko jedno... Dotrzeć do źródła tych wszystkich zjawisk, które obserwujemy w obrębie atomów, z których 
usystematyzowaniem ma trudności nasza nauka. Tym punktem jest niewątpliwie jądro atomów. Logicznym więc jest, by poszukać rozwiązania tych dylematów właśnie tam…  
 
Wiemy, co to jest energia i z czego się składa… z fali elektro-magnetycznej. Fala elektro-magnetyczna jest nierozłączną mieszanką fali magnetycznej i fali elektrycznej. Te dwie fale nie istnieją nigdy oddzielnie. 
Podstawowy anachronizm towarzyszący obecnej fizyce związany z elektronami... też mamy już definitywnie za sobą. Wiemy, że nie posiadają one masy lecz są czystą energią elektro-magnetyczną.

 
Wielu wybitnych naukowców, których nazwiska długo by wymieniać, prowadziło przez stulecia najróżniejsze badania, doświadczenia i eksperymenty, by dojść do różnych wniosków. Na wynikach tych doświadczeń śmiało można polegać, więc ponownie nie będziemy ich powtarzać. Jednak starym zwyczajem zastanowimy się nad interpretacją wyników tych doświadczeń oraz hipotezami, których słuszności nie zawsze da się eksperymentalnie potwierdzić. 


Jak już ustaliliśmy, kwanty energii w postaci kulistych fotonów, występują jedynie w próżni. W zależności od wielkości jądra atomu, który je emituje, fotony będą się różniły od siebie między innymi wielkością. Mały atom- mały foton, duży atom - duży foton. Cały czas mówimy o przepływie energii w próżni. Spróbujmy ten foton zobrazować… rysunkiem. 
Foton jest kulisty więc koło się przyda. Jest falą więc
sinusoida wskazana… Fala elektro-magnetyczna jest składową dwóch fal stąd dwa kolory również będą wskazane. 
Chyba trafiliśmy do Starożytnych Chin. Ten znak symbolizuje regułę dotyczącą energii Yin i Yang. W myśl prastarej chińskiej filozofii obie te energie nie istnieją bez siebie, choć są skrajnie różne. Symbolizują stały ruch tych energii, tak w Kosmosie, jak i w mikrocząsteczkach. Jak łatwo zauważyć… ta zasada, choć liczy ponad 4 000 lat, jest nadzwyczaj zgodna ze znanymi nam prawami obecnej fizyki falowej...  patrz prawa Faradaya Maxwella, Einsteina… materia w fizyce.

W myśl równań Maxwella stacjonarne pole elektromagnetyczne pozostaje związane ze swoim źródłem, np. naładowaną cząstką lub przewodnikiem, przez który przepływa prąd. Zmienne pole elektromagnetyczne natomiast rozprzestrzenia się w postaci fali elektromagnetycznej. Kwantem oddziaływania elektromagnetycznego jest foton. Oddziaływanie elektromagnetyczne polega na wymianie między cząstkami naładowanymi (o ładunku elektrycznym) pośredniczącego fotonu. – wg Wikipedia…
 

 Zanim przyjrzymy się wnętrzu jądra atomu, poznajmy proste doświadczenie. Zobaczmy, jak zachowuje się ładunek dodatni w polu magnetycznym. Popatrzmy, jak to wygląda na rysunku: 
Taki dodatni ładunek w stałym polu magnetycznym będzie dążył do zatrzymania się w środku tego pola. Właściwie to pole magnetyczne będzie wymuszało jego ruch obrotowy po spirali by zatrzymać go w jego środku. Za pomocą pola magnetycznego można unieruchomić dowolne atomy. Wykorzystano ten sposób przy rozbijaniu jąder atomów. Gdy dowolny atom zostaje unieruchomiony polem magnetycznym, trafia się w niego wiązką lasera… i gotowe.

Teraz sobie przypomnijmy z jakich elementów są zbudowane jądra atomów. Wiemy, że w jądrze znajdują się
Protony,  które posiadają ładunek dodatni, oraz Neutrony,  które są elektrycznie obojętne. Weźmy dowolne jądro atomu i obejrzyjmy to na rysunku:
Wiemy również, że protony wirują w jądrach atomów z ogromną prędkością. Działa więc na nie ogromna siła odśrodkowa, która powinna wyrzucić protony z jądra. Jeżeli uwiążemy dowolny ciężarek na nitce i zaczniemy nim szybko kręcić… nitka pęknie. Nawet gdyby ciężarek był wielkości protonu, przy obrotach ok. 4 000 000 000 000 000 na sekundę coś nie wytrzyma i trzaśnie. Po prostu atom się rozsypie.  Ponadto ładunki dodatnie odpychają się wzajemnie tym silniej, im są bliżej siebie… co już dawno odkrył Coulomb.

Mamy więc jeszcze jedną naukową - 
Zagadkę nie z tej Ziemi !!! Protony w jądrach atomów trzymają się kupy... mimo, że znane prawa fizyki temu zaprzeczają. Co powoduje, że mimo sił odśrodkowych i elektrycznych sił odpychających... protony nie wyskakują z jąder atomów ? Może to pole magnetyczne jest tego powodem ? Ale skąd się ono bierze?

 Załóżmy, że Neutrony, choć nie posiadają ładunku elektrycznego…
posiadają właściwości magnetyczne. Uczyńmy z nich magnesy i obejrzyjmy taką wersję na poniższym rysunku.
Wygląda to jak pole magnetyczne Ziemi - tylko trochę mniejsze.
Neutrony (magnesy) wytworzyły wokół jądra atomu pole magnetyczne. Nie dość, że same wzajemnie się przyciągają, wpływają również na zachowanie protonów. Wiemy już, co pole magnetyczne będzie powodowało.... Zmusi Protony (ładunki dodatnie) do kręcenia się w określoną stronę oraz wytworzy siłę dośrodkową, która zmusi, protony do trzymywania się środka jądra atomu, jak to robią nasi naukowcy w instytutach badawczych przed rozbiciem atomu.

 Nigdy jednak żaden proton nie będzie w stanie zająć centralnego miejsca w tym polu, ponieważ to centralne miejsce będą też chciały zająć neutrony. Będą one jako magnesy przyciągać się do siebie, a
 dodatkowo to przyciąganie będzie  
wzmacniane polem elektrycznym, które wytwarzają przecież protony.  I tak w kółko będą się przepychać… To wzajemne przepychanie się nukleonów w jądrze atomu ukazuje poniższy rysunek. 
Należy też wyjaśnić, że częstotliwość fali elektro-magnetycznej, którą wysyła każdy atom, nie zależy od prędkości kręcenia się protonów w jądrze… lecz od ilości wzajemnych przepychań przez protony i neutrony. Wtedy atom emituje falę elektro-magnetyczną, którą powszechnie znamy...  Przedstawia to powyższy rysunek.
 
Jeżeli dostarczymy dla atomu dużej energii, protony nabiorą prędkości i zacznie na nie działać siła odśrodkowa. Atom będzie w stanie pobudzenia, aż do chwili gdy przerwiemy jej dostarszanie. Wtedy pole magnetyczne jak sprężyna ściągnie protony ponownie do środka atomu.  Nie nastąpi jednak silne zderzenie nukleonów, gdyż jak wiemy protony poruszać się będą ruchem okrężnym po spirali. Spowoduje to jednak dużą emisję energii z atomu. Taką sytuację przedstawia poniższy rysunek.
Oczywiście istnieje pewna wartość krytyczna energii, którą atom może przyjąć i się nie rozpaść. Po jej przekroczeniu protony  nabiorą takiej prędkości, że wyskoczą z jądra… i atom się rozpadnie. Jak widać, bez pola magnetycznego wytwarzanego przez neutrony nie mogłoby istnieć żadne jądro atomu.

Według tablicy Mendelejewa, atom wodoru posiada tylko proton. Logicznym jest, że musi istnieć w jego jądrze jeszcze neutron tworzący pole magnetyczne. W innym razie proton nie byłby związany z jądrem atomu żadnymi siłami… Byłby wtedy tylko protonem, a nie atomem wodoru. 
Więcej dowodów na poparcie powyższych prawidłowości dostarczy nam analiza reakcji termojądrowej, w czasie której następuje wyrzucanie z jąder atomów Uranu protonów i neutronów. Wiemy, że po rozerwaniu jądra Uranu uwolnione dodatnie protony potrzebują bardzo dużej energii, aby dostać się do innego jądra uranu, które też jest dodatnie. Nie ma co się temu dziwić, przecież muszą pokonać siły odpychania tego jądra.  W myśl prawa Coulomba... protony będą przecież odpychane.
 
Natomiast neutrony nie potrzebują żadnej energii i dostają się do innego atomu bez najmniejszych problemów.
Dlaczego?To proste.... Atom swoim polem magnetycznym sam przyciągnie neutron, który jest przecież magnesem. Wszyscy wiemy jak przyciągają się magnesy…

Teraz można łatwo wyjaśnić …
dlaczego energia czepia się wszystkiego ? Zadawałem takie pytanie w jednym z poprzednich tematów. Foton oprócz energii elektrycznej posiada też energię magnetyczną, stąd zostanie przyciągnięty do jądra atomu jak magnes. Z tego też powodu łatwo jest nim kierować polem magnetycznym w lampach elektronowych. Natomiast  pole elektryczne atomu sprawi, że foton z łatwością oddali się od atomu, który go emituje gdyż ładunki dodatnie silniej się odpychają gdy są bliżej siebie.  Z jaką siłą go odepchnie jądro atomu? Wyjaśnia to prawo Coulomba.

 
Z tego właśnie powodu energia zawsze będzie się kierowała od ciała, które ma jej nadmiar do ciała, które ma jej mniej.  Zawsze też wybierze najkrótszą drogę do następnego atomu....  F
oton wirując będzie się ustawiał różnymi biegunami magnetycznymi do jądra, które będzie go emitowało. Pole Magnetyczne jądra też będzie odpychać Foton.  Z bliska odpychanie będzie przecież mocniejsze niż z daleka.

Suma energi jądra
- elektryczna i magnetyczna zawsze spowodują odepchnięcie fotonu od jądra. T
e zasady dotyczą przepływu energii  tylko w próżni. Nie dotyczą atomów, które są ze sobą połaczone falami elektro-magnetycznymi gdzie zachodzi wymiana energi bez udziału fotonów czy jak kto woli elektronów.

Nasza ziemska
Grawitacja i siły, które powodują przyciąganie wszystkiego do ziemi… również będą efektem pola magnetycznego. Najmniejsza nawet cząsteczka ze względu na dodatnie protony będzie przyciągana przez Ziemię jej polem magnetycznym... czyli do jej  środka. Możemy mieć pewność, że nie pospadamy z naszej Planety. Nie mamy przecież wystarczającej energii by zadziałała na nas antygrawitacja.... 

Warto jeszcze doprecyzować graficzny model Budowy Atomu. Należy dodać w nim proton i neutron jako podstawowe elementy jądra atomu. Kompletny będzie wyglądał jak na poniższym rysunku:
Teraz pasuje wszystko idealnie.... Proton i neutron przedstawione w postaci kulek o różnych kolorach bardzo znacząco to symbolizują.... Co prawda skrajnie się od siebie różnią właściwościami ale bez siebie istnieć nie mogą.
 
Skąd nasi przodkowie tyle o fizyce wiedzieli ???

Zapraszam na następną pod stronę pt. Proton... czy z piasku można zrobić złoto- czy Alchemicy się mylili?

Autor:
Mariusz Najda - Białystok email: serwisufo.interia.pl
Kreator stron internetowych - strona bez programowania