Sensacje Nauki 2

Na wakacje do Raju... Bóg, Kosmici, Fizyka, Religie...

Podsumujmy wiedzę, którą posiadamy:
1. Nie istnieje inny rodzaj energii niż elektro-magnetyczna, gdyż nigdy nie wykryto innej.
2.
Atomy łączą się ze sobą za pomocą fal elektro-magnetycznych, ponieważ fale potrafią się ze sobą łączyć - optyka.
3.
Fotony i elektrony to, to samo - Energia. W próżni można kierować wiązką energii za pomocą pola elektrycznego lub magnetycznego, podobnie jak ładunkami elektrycznymi, które posiadają masy... np. atomy.
4.
Istnieje tylko energia o potencjale dodatnim, która nie posiada masy. Kieruje się ona zawsze od ciała, które posiada jej nadmiar do ciała, które posiada jej mniej... czyli tyle, co otoczenie.

Uprościła się nam trochę fizyka, a jej różne działy bardzo się do siebie zbliżyły. Wszystkie bowiem obserwowane w naturze zjawiska można wytłumaczyć za pomocą fal elektro-magnetycznych. Astronomia i chemia też dopasowały się do zasad fizyki falowej. Jeszcze dodamy kilka wyjaśnień w temacie
wiązań atomowych w półprzewodnikach.
Wiemy, że ten sam atom jakiegoś pierwiastka potrafi tworzyć różną ilość wiązań. Gdy taki pojedynczy atom znajdzie się w próżni, będzie tworzył wokół siebie powłokę elektronową. Bardziej trafną nazwą byłaby - powłoka falowa.
  W takiej jednak formie jak na rysunku pojedyncze atomy widuje się niezmiernie rzadko... Na pewno spotkamy je w laboratorium w próżni pod mikroskopem elektronowym. W naturze jednak atomy są połączone z innymi atomami  w różnego rodzaju cząsteczki. Chmury falowe przybierają wówczas  przestrzenne kształty na wzór ich fal elektro-magnetycznych...
 Ta prawidłowość dotyczy również Słońc w Kosmosie jak to wyjaśniałem na poprzedniej stronie..
A może Kopernik sie mylił ? Od wielkości Gwiazdy i  jej energii,  będzie zależało to z iloma Gwiazdami się połączy. Doskonale ukazuje to  poniższy rysunek gdzie atom węgla łączy się z atomami wodoru. Kształt chmór elektronowych też jest podobny do tych jakimi łączą się Słońca w Kosmosie.
W elektrotechnice na wiele sposobów wykorzystuje się zjawisko tworzenia przez atomy wiązań falowych. Takim przykładem mogą być półprzewodniki.  Dioda półprzewodnikowa czy tranzystor są zbudowane z płytek różnych pierwiastków między, którymi występuje szczelina - tak zwana warstwa zaporowa. Ta szczelina blokuje przepływ prądu między tymi płytkami.  By mógła przepłynąć między nimi energia (prąd) muszą powstać między nimi wiązania falowe.
 
 Można to uzyskać w prosty sposób...
należy dostarczyć energii dla atomów jednego z pierwiastków. Pobudzone energią atomy zmienią swoją wartościowość tworząc jeszcze jedno wiązanie atomowe. Połączone ze sobą w ten sposób atomy powodują, że przestaje istnieć szczelina między nimi (warstwa zaporowa).... a te dwa pierwiastki będą funkcjonować jak jedno ciało, aż do momentu zaniku energii. Wówczas te wiązania znikną. Ten efekt uzyskujemy przez odpowiednie podłączenie źródła prądu (energii) do tych płytek. Mówimy wtedy, że obwód się zamknął czyli polączył i  zaczyna płynąć w nim prąd.
   Rysunek przedstawia taką sytuację:    
Nie zamierzam prezentować całej gamy elementów półprzewodnikowych jaka występuje w technice... Chcę jedynie zaznaczyć, że zmieniając energię jądra atomu powodujemy zmianę parametrów fali, którą dany atom emituje. Dostarczając dla atomu energię powodujemy, że jego fala zmienia swoją częstotliwość. Przedstawia to poniższy rysunek. 
Nasuwa się pewne pytanie... Skąd bierze się częstotliwość fali elektro-magnetycznej, którą emitują atomy? Wiemy, że światło jest falą o pewnej częstotliwości ... Od tak zwanego pasma częstotliwości zależy przecież jego barwa. Na poniższym rysunku można zauważyć różne gęstości fal w zależności od barwy światła. Kolor niebieski ma znacznie gęstszą falę niż czerwony.
Definicja częstotliwości brzmi następująco:
  Częstotliwość (częstość) określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali. w/g Wikipedia..

 W naszych domowych gniazdkach elektrycznych występuje częstotliwość prądu 50 Hz, czyli 50 obrotów na 1 sekundę. Co obraca się z taką prędkością... prąd? Nie... z tą prędkością obracają się prądnice, które go wytwarzają w elektrowniach. Można tą wartość przedstawić w innej jednostce czasu wyniesie ona wtedy...  3 000 obrotów / minutę. 

 Czy atomy też posiadają takie prądnice skoro emitują fale elektro-magnetyczne? Częstotliwość fal widzialnych przez oko ludzkie optuje w granicach  ok. 4 000 000 000 000 000 Hz. Czy jest możliwe, żeby w atomach coś tak szybko wirowało w czasie jednej sekundy?  

Spróbujemy znaleźć na to wytłumaczenie na kolejnej pod stronie pt. Neutron ... Klucz do atomów i ich zawrotnych prędkości.

Autor: Mariusz Najda - Białystok email: serwisufo.interia.pl
Kreator stron internetowych - strona bez programowania