Sensacje Nauki 2

Na wakacje do Raju... Bóg, Kosmici, Fizyka, Religie...

Mała rzecz a cieszy…

Wydawałoby się, że - przypisanie neutronom właściwości magnetycznych - to nic wielkiego. Jednak takie drobne odkrycie ma ogromne znaczenie dla całej nauki. Na pewno łatwiej będzie nam zrozumieć wszystkie występujące w przyrodzie zjawiska oraz Wszechświat, w którym żyjemy.

Fakt, że każdemu zjawisku elektrycznemu towarzyszy zjawisko magnetyczne, był od dawna znany. Należało tylko poszukać jego źródła w jądrach atomów. Ponoć radzieccy naukowcy zauważyli podczas reakcji jądrowej pewne ciekawe zachowanie protonu. Gdy w krótkim czasie wolny proton nie dostanie się do jądra jakiegoś atomu uranu, zamienia się w neutron.
Czyżby protony i neutrony to te same cząsteczki, które w zależności od warunków zewnętrznych, zmieniają swoje właściwości?
 
Zostawmy na razie te rozważania… Nie zapominajmy, że ta publikacja jest ukierunkowana na wyjaśnienie spraw związanych z UFO oraz na wyjaśnieniu cudów dotyczących technologii pozaziemskich Istot.
Zanim zajmiemy się Excaliburem, Świętym Graalem czy Laską Mojżesza powinniśmy zapoznać się z kilkoma prostymi zasadami fizyki.

 Rozpatrzymy teraz kilka ciekawych zjawisk fizycznych, których istnienie jest oparte na zachowaniu się protonów w jądrach atomów. Mam na myśli ich spiralny ruch... Jak można zauważyć, bez ruchu nic się nie dzieje.
 
Jeżeli umieścimy kawałek drutu miedzianego w polu magnetycznym, prąd w nim nie będzie płynął. Energia elektryczna się nie pojawi. Ale jeżeli zaczniemy nim poruszać… nagle się wytworzy. Należy więc włożyć trochę pracy własnej, by uzyskać energię...  Im szybciej będziemy machać ... tym większą energię uzyskamy.
Gdybyśmy zaczęli kręcić długim drutem nad głową w ziemskim polu magnetycznym, też wytworzylibyśmy w nim energię elektryczną. Jednak na dłuższą metę takie machanie byłoby zbyt męczące, stąd znaleziono metody, by zastąpić pracę fizyczną urządzeniami, które nam to ułatwią.
 
Ta prawidłowość z wytwarzaniem energii elektrycznej dotyczy też protonów.  Choć nikt z nas nimi nie kręci, potrafią wytwarzać bardzo duże energie. By zachować swój ładunek dodatni, muszą się stale poruszać. W innym razie pole magnetyczne nie mogło by ich zatrzymać w jądrze i atom by się rozpadł.   
 
Ciekawe czy to kręcenie się protonów da się wykorzystać ? Czy protony można zaprząc do pracy?
Zapewne energia jednego atomu nas nie zadowoli, ale energia Miliarda atomów to już coś.   

Przyjrzyjmy się bliżej zjawisku, które nazywa się
samoindukcją. Występuje ono przy zasilaniu cewek elektrycznych prądem stałym. Cewki elektryczne wykonuje się z drutu najczęściej miedzianego. Nawijamy taki drut o dowolnej grubości na przykład na rurkę. Im więcej tych zwojów, tym cewka będzie posiadać większą indukcję.
Taką cewkę przedstawia rysunek poniżej. 
Jeżeli podłączymy do obu końców takiej cewki baterię o napięciu 1,5 volta wytworzy ona pole magnetyczne i zacznie przyciągać metalowe przedmioty jak magnes. Jednak gdy odłączymy tą baterię… pojawi się w tej cewce energia 10 razy większe niż ta, którą ją zasilaliśmy. Wartość indukowanego napięcia będzie zależna od ilości zwojów cewki. Im więcej zwojów tym większe napięcie uzyskamy.

 Można w ten sposób uzyskać nawet miliony volt jak to czynił
Nikola Tesla  w swoim laboratorium – wspominałem o tym wcześniej. Wykorzystano to zjawisko również w motoryzacji do wytwarzania iskry, która zapala benzynę w silniku samochodu. W tak zwanej cewce zapłonowej, z 12 volt, które dostarcza tej cewce akumulator samochodowy, indukuje się napięcie ok. 14 000 volt. 
W obwodach prądu stałego jest to trochę szkodliwe zjawisko, gdyż wysokie napięcie, które takie cewki potrafią wytworzyć, przepala inne elementy obwodów. Żarówka tylko błyśnie i po niej… Warto się jednak zastanowić, skąd się w takiej cewce bierze tak duże napięcie. Przecież nie z baterii… ją właśnie odłączyliśmy. Znikąd ... Przecież to niemożliwe.  
Tak, tak … właśnie z protonów.
W jaki sposób… już wyjaśniam. 

Protony w jądrach atomów pod wpływem dostarczonej energii elektrycznej też zyskują większą energię. W 
myśl prawa Coulomba... zaczną się bardziej odpychać a ta siła "odśrodkowa" oddali je od środka jądra atomu. Gdy przestaniemy je pobudzać energią przez jej Odłączenie… zechcą wrócić na swoje poprzednie miejsce. Protony będą się jednak poruszać nie tylko w polu magnetycznym neutronów, lecz również w dużo silniejszym polu magnetycznym, które wytworzyła cewka. Więc energia, którą wyindukują (wytworzą), też będzie dużo wyższa.

Przy prostym drucie przewodzącym prąd, samoindukcja nie będzie miała miejsca... Co najwyżej, pole magnetyczne wokół takiego przewodu odchyli iglę magnetyczną w kompasie, który umieścimy w jego pobliżu. 


Im większe napięcie podłączymy do takiej cewki, tym większe napięcie przy samoindukcji protonów uzyskamy gdyż zwiększy się też natężenie pola magnetycznego cewki. Podobnie gdy będziemy kręcić drutem metalowym w polu magnetycznym. Nie trzeba zmieniać szybkości jego kręcenia by uzyskać wyższe w nim  napięcie. Jeżeli zwiększymy natężenie pola magnetycznego, w którym to polu tym przewodem kręcimy... zmieniając magnes na silniejszy... wyższe też napięcie uzyskamy.
 

 Przyjrzyjmy się temu polu magnetycznemu wokół cewki elektrycznej.
Należy zaznaczyć, że zasilając cewkę prądem zmiennym, którego używamy w naszych mieszkaniach, samoindukcja prawie nie występuje.  

Zastanówmy się szerzej, co wiemy na temat pola magnetycznego ? 
 Na pewno otacza nas ono z każdej strony, gdyż Ziemia je wytwarza. Właściwie możemy mówić, że Słońce jest jego źródłem i nawet w próżni istnieje. Przenika praktycznie wszystko... Neutrony również są jego źródłem i znajdują się pod wpływem tego kosmicznego pola magnetycznego. Nie można tego pola odizolować ani rozproszyć. Przyciąga wszystko, co ma właściwości magnetyczne. Dziesięciometrowej grubości ściana z betonu... też nie stanowi zapory dla tego pola
. Nawet kilometr pod ziemią kompasy nadal będą wskazywać północ, a ziemia nadal będzie nas przyciągać.  

Wiemy również, że można trwale nadawać właściwości magnetyczne niektórym metalom. Nazywamy je pospolicie magnesami. Jak to się dzieje, że metal, który nie jest magnesem, po zetknięciu się z polem magnetycznym, nagle się nim staje? Niektóre metale tylko czasowo będą posiadać właściwości magnetyczne, zaś inne już na zawsze magnesami
 zostają . Bardzo łatwo to wyjaśnić... Taką przemianę ukazuje poniższy rysunek.
Jak łatwo można zauważyć…  w atomach nastąpiło ukierunkowanie neutronów, które są przecież magnesami. Nie zmieniło to ani ilości wiązań atomowych, ani struktury budowy cząsteczek w metalu. Zmieniły się jedynie właściwości fizyczne metalu…Kawałek metalu stał się magnesem. Gdybyśmy chcieli podzielić taki magnes na pół by mieć oddzielnie sam biegun S lub N … to się nam nie uda. Każdy kawałek stanie się oddzielnym magnesem. Ta prawidłowość dotyczy też neutronów w jądrach atomów... są dipolarne czyli dwu-biegunowe. Chyba wiadomo dlaczego... 

Warto też dodać słowo w temacie Prawa Coulomba  

Chodzi o wzajemne przyciąganie się ciał o różnym ładunku elektrycznym. Wiemy, że
Cała elektryczna energia atomu jest skupiona w protonach. Ma ona ładunek dodatni, którą to energię dostarcza im Slońce, oświetlając promieniami naszą Ziemię. Jeżeli zabierzemy trochę tej energii elektrycznej dla atomu (protonów)... zwiększy się energia magnetyczna atomu skupiona w neutronach. 


Wzajemne przyciąganie się atomów nie będzie więc wynikiem "ujemnej" energii atomu lecz osłabieniem pola elektrycznego atomu, które działa
odpychająco na zasadach prawa Coulomba. Będzie ono wynikiem przyciągania magnetycznego
 (nie mylić z odpychaniem).

Możecie to wszystko stwierdzić w prosty sposób doświadczalnie. Wykonajcie doświadczenia Coulomba z wiszącymi płytkami metalowymi, które znamy z Elektrostatyki. Stosujcie płytki z różnych materiałów i umieśćcie igłę magnetyczną (kompas) w okolicach tych płytek. W czasie tych doświadczeń będzie się ona ciekawie zachowywała. I tak jak pisałem w zakładce Coulomb - Jeżeli jeszcze użyjecie przedmiotów o dużej różnicy mas, tak jak wcześniej wspominałem - wieżowiec i główka od szpilki - udowodnicie istnienie Antygrawitacji. Tylko nie próbujcie przynieść do swojej pracowni wieżowca.... To nie będzie dobry pomysł. 

Dlatego właściwości magnetyczne atomów będą dotyczyć nie tylko ferromagnetyków takich jak żelazo czy nikiel, lecz wszystkich pierwiastków z tablicy Mendelejewa. Za przykład w tym temacie mogą służyć magnesy neodymowe czy ceramiczne, których część składu  - Nie stanowią  ferromagnetyki lecz diamagnetyki , które odddzielnie nigdy nie wykazują właściwości magnetycznych. 

Jeżeli ktoś miał doczynienia z takimi magnesami, wie jak duża jest  Siła ich  Przyciągania ... potrafią zgniatać drewniane ołówki umieszczone między nimi. Na ich podstawie można  sobie wyobrazić jak silne są wiązania magnetyczne atomów i neutronów w ich jądrach. Przecież Siła takiego magnesu jest sumą lub jak kto woli wypadkową - pół magnetycznych wszystkich atomów, z których jest zbudowany  magnes.

Za przykład może służyć również Ciekły Tlen, który w formie płynnej występuję tylko wtedy gdy obniżymy jego energię elektryczną - czyli gdy go mocno oziębimy. Choć nie zmienimy jego budowy... wykazuje on wtedy właściwości magnetyczne.  Z naczynia, do którego go wlejemy - możemy ten tlen wyjmować silnym magnesem. Skąd się bierze w tlenie pole magnetyczne ? To już wiecie... z neutronów i osłabienia pola elektrycznego atomów.  

Pole magnetyczne atomów w różnych cząsteczkach będzie się też różnie rozkładać. Może  na przykład przyjąć- kształt okrągu czy kuli - co będzie skutkowało słabym zewnetrznym polem magnetycznym tekiej cząsteczki. Podobnie rzecz będzie wyglądać gdy połączy się ze sobą kilka magnesów w trójkąt czy w kwadrat lub dwa magnesy Podkowiaste o kształcie litery "U". Połączone przeciwnymi biegunami będą miały mniejsze pole magnetyczne, niż każdy z nich osobno. Dobrze, że neutrony są okrągłe. Gdyby były płaskie czy w kształcie sześcianu -  trudno by było rozdzielić je w jądrach atomów. 

W przypadku Planet... też mamy doczynienia z taką wypadkową magnetyczną. Jeśli chodzi o naszą  Ziemię ta wypadkowa mwartość stałą i nosi nazwę - Stała Grawitacji. Każda więc Planeta lub inne Ciało Niebieskie bez względu na atmosferę gazową, które je otacza będzie miało inną siłę przyciągania czyli Grawitację. Tak jak w przypadku magnesów, które mają różną siłę przyciągania w zależności od tego z jakikich pierwiastków są zbudowane i jak są one ze sobą połączone w takim magnesie.

Przecież pole magnetyczne magnesu nie bieże się z nikąd !!! Musi mieć swoje źródło wewnątrz magnesu. Neutrony muszą być do czegoś potrzebne... Są tylko po to, by być i zwiększać masę atomu ? 

P
rzecież  przez magnesy nie płynie prąd, który byłby źródłem tego pola. Obecnie obowiązujące zasady związane z elektrycznością wyjaśniają
, że:  Pole magnetyczne jest  wynikiem ruchu tylko ładunków elektrycznych... i należy dodać... które to ładunki trzymają się w jądrach atomów w wyniku "bliżej nieznanych sił", które to siły zaprzeczają ogólnie znanym Prawom i Zasadom Fizyki !!!  To jest Nielogiczne... 

Jako ciekawostkę dodam, że magnesy wykonane ze Stali, która normalnie jest dobrym przewodnikiem prądu... jako magnes... będzie słabiej go przewodzić bąć wcaleTe zagadnienia są słabo opracowane naukowo i trudno mi było, znaleźć jakieś prace w temacie - Przewodnictwo elektryczne ferromagnetyków (magnesów). Możecie sami sprawdzić czy magnesy przewodzą prąd i jak zmienia się przewodność elektryczna przewodnika pod wpływem pola magnetycznego? Zwykła bateria, silny magnes i żaróweczka wystarczą. Urządzenia nazywane Wzmacniaczami Magnetycznymi też powinne was zainteresować. Życzę  powodzenia w prowadzeniu doświadczeń i ciekawych wniosków !!! 

Stan równowagi atomu czy inaczej stan spoczynku, będzie więc zależął od wartości:  Energii magnetycznej, która jest skupiona w  neutronach i posiada wartość stałą dla danego atomu w zależności od  liczby neutronów w jądrze, którą znamy z Tablicy Mendelejewa i energii Elektrycznej, która jest skupiona w protonach i jest energią zmienną. Regulując jej wartość będziemy również zmieniać właściwości fizyczne i chemiczne atomu.

Podsumowując temat związany z odpychaniem - przyciąganiem i wymianą energii w atomach... należy przyjąć, że: Energia elektryczna jest energią tylko odpychającą w przeciwieństwie do magnetycznej, która jest również przyciągającą na zasadach magnesów, które znamyIlość neutronów w jądrach atomów  będzie zwiększała wielkość pola  magnetycznego atomu i decydowała o ilości protonów jaką atom może przyjąć - czyli o wielkości atomu i sile jego oddziaływania.  Zaś odpychające Pole Elektryczne atomu będzie decydowało o odległościach między Jądrami Atomów w cząsteczkach !!!

Te prawidłowości mają  miejsce we wszystkich reakcjach fizycznych, związanych ze zmianą  stanu skupienia jakiegoś pierwiastka
- na przykład gazu i jego przejściem ze stanu gazowego w stan ciekły. Zmniejszając odpychającą energię elektryczną atomów gazu, zmniejszymy również odległości między atomami co będzie skutkować zmniejszeniem jego Objętości, jak z ciekłym tlenem.

 
Odwrotne efekty będziemy mieli w kwestiach związanych z rozszerzalnością gazów czy metali pod wpływem ich ogrzewania. Pod wpływem temperatury, zwiększy się elektryczna siła odpychająca jąder atomów i zwiększą się również odległość między atomami a co za tym idzie zwiększy się również objętość ciała. W przypadku gazu zwiększy się również jego ciśnienie. Mimo, że Termodynamika zajmuje się tymi sprawami nie wyjaśnia co jest przyczyną tych wszystkich zjawisk związanych z rozszeżalnością i zmianą objętości ciał pod wpływem temperatury. 

Atomy i cząsteczki  - a co za tym idzie - ciała stałe, ciecze lub gazy, będą się do siebie przyciągały lub od siebie odpychały na podobnych zasadach jak to ma miejsce w reakcji jądrowej z wolnymi protonami i neutronami czyli w/g zasad Prawa Coulomba i zasad związanych z magnetyzmem. 

Wszystkie zjawiska występujące we Wszechświecie można w ten prosty sposób wyjaśnić. Wszędzie przecież mamy doczynienia z energią
magnetyczną i elektryczną związaną z jąderami atomów 
(innej przecież nigdy nie wykryto)
 
oraz 
wymianą energii elektrycznej między atomami. Bardzo duża liczba eksperymentów i doświadczeń  fizycznych czy chemicznych te prawidłowości potwierdza !!! Tylko nie które z nich przytoczyłem w tej publikacji ...  

W tym miejscu warto również poruszyć jeszcze dwa tematy. Stosując pole magnetyczne przy odlewaniu metali w hutach, można uzyskiwać odmienne niż przy normalnej grawitacji rodzaje stopów. Bardziej ukierunkowane neutrony w jądrach atomów tych metali na pewno zmienią ich właściwości fizyczne. Może odkryjemy jeszcze nie znane właściwości niektórych stopów ? Przepływ prądu przez ochłodzone przewodniki lub podgrzane - czyli 
Nadprzewodnictwo i oporność wewnęrtrzna pierwiastków też są wynikiem oddziaływań elektro -magnetycznych... ale to temat na inną okazję.

Należy też dodać, że 'Zero absolutne" energii czy temperatury - czyli całkowity jej brak - w naturze nie istnieje a  w technice nie jest możliwy do uzyskania. Tak jak nie istnieje  w optyce - Ciało Całkowicie Czarne czy Lustro Idealne !!! Te pojęcia wymyślono tylko po, to by łatwiej było dokonywać obliczeń matematycznych. Tak jak wspominałem... Matematyka potrafi wyliczyć rzeczy, których nie ma i nigdy nie było i dowieść, że jednak istnieją.  

Należy w fizyce oddzielić od siebie dwie sprawy...  Zrozumienie jakiegoś zjawiska jego matematyczne 
wyliczenia, które mogą prowadzić na manowce. Błędem więc jest udowadnianie jakiegoś zjawiska natury obliczeniami matematycznymi bez wcześniejszego potwierdzania ich doświadczalnie !!!  

Natomiast w sprawach dotyczących UFO, bardzo istotnym tematem jest grawitacja w kabinie pilotów. Jak można się łatwo domyślić, wytwarzanie sztucznej grawitacji w oparciu o pole magnetyczne nie jest problemem. Kosmonauci wcale nie muszą bezwładnie fruwać w stacjach orbitalnych. A piloci w samolotach zniosą dużo większe przeciążenia. 
Mało brakowało, a zapomniałbym o Alchemikach. To legendarni naukowcy, którzy próbowali zrobić z piasku złoto... 
Czy takie coś 
jest możliwe ? Jasne, że tak... Ale o tym na następnej podstronie.
 

Zapraszam na następną pod stronnę pod tytułem:  Czas... 

Autor: Mariusz Najda - Białystok email: serwisufo@interia.pl
Kreator stron internetowych - strona bez programowania